Referensföretag/-organisationer:

— Addoceo Holdning AB
    Addoceo AB
    Addoceo IT-center AB
    Addoceo Hosting AB

— Calamo AB

— Däckalen i Karlstad AB

— Fjälldalens Konsult AB

— Hammarö Golfklubb

— JA IT-tjänst Värmland

— Jobs & Society/Nyföretagarcentrum, 
    Hammarö

— Lillsjöns samfällighetsförening

— MAVAB AB

— BAM54®

— Rockhammars Bruk AB

— Sensus Studieförbund i Karlstad

— Stefan Artursson AB

— The Paper ProvinceUppdaterad: 09-12-09