Företaget startades 2002 som ett konsultföretag med syfte att hjälpa mindre och medelstora företag i regionen med controllerfunktion, redovisning, bokslutsarbete, skatteplanering och översyn av företagens administrativa rutiner och system. Tjänsterna bidrar därmed till att tillföra mervärde till företagen.

I företaget finns mer än 20-årig erfarenhet av redovisning, controller och ekonomichefs-funktion inom tillverkande industri med betydande internationell verksamhet.

Personalstyrkan fördubblades under hösten 2004.