— Regelbundna utbildningar i
    Företagsekonomi hos flera kunder.

— Företaget är certifierat enligt
    ISO 9001:2000 i mars 2006.

— Certifierad som Auktoriserad
    Redovisningskonsult inom SRF.

— Återförsäljare av Mamut Affärssytem.

— Controllerfunktion med månatliga
    resultatanalyser hos flera företag.

— Resurs för bedömning av nyetablering
    av företag och verksamheter.

— Deltagande i EU-projekt
    ”Tillväxtområde EU mål 3”.

— Miljödiplomerad januari 2004.